VIAVIS střežíme podtatné

Ceník

RANIT je metodika a softwarový nástroj pro podporu řízení rizik v jednotlivých oblastech jejich posuzování. Licence RANIT se vztahují na jednotlivé oblasti řízení rizik a posuzované projekty.

Licenční politika je stanovena takto:

  • Uživatel nabývá licenci k užití té znalostní báze posuzování rizik, kterou si zakoupí. Může je libovolně kombinovat i užívat současně.
  • Uživatel si zakupuje časovou licenci pro vybraný počet projektů posuzování rizik v dané oblasti. Projektem se rozumí např. konkrétní posouzení rizik pro jednoho zákazníka, toto posouzení zahrnuje neomezený počet časových snímků a neomezený počet uživatelů, nebo variantně použití RANIT v síti.
  • Časová licence opravňuje uživatele k plnohodnotnému užívání RANIT pro tolik projektů a oblastí, kolik má uvedeno v platné licenci. V ceně je zahrnuto poskytování všech nových a opravných verzí RANIT, které budou v rámci časové platnosti licence vydány a podporu formou přístupu na helpdesk.
  • V případě, kdy uživatel neprodlouží platnost své licence na další období, je oprávněn RANIT užívat v režimu Read Only a k exportu svých dat.
  • V licenci je zahrnuta metodika RANIT pro danou oblast posuzování rizik, uživatelská dokumentace a vlastní SW nástroj se znalostní databází.
      RANIT – oblast Řízení bezpečnosti informací
      RANIT – oblast Finanční kontrola
      RANIT – oblast Řízení vztahu k životnímu prostředí
      RANIT –  oblast Krizové řízení
      RANIT – oblast Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
      RANIT – oblast Požární ochrana
      RANIT – oblast Kybernetická bezpečnost

Projekt/oblast   –   1 rok     /    2 roky

     1             –   25000   /  20000
2 – xx         –   20000   /  16000
  •      Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a vyjadřují cenu časové licence za jeden projekt/oblast na jeden rok.