VIAVIS střežíme podtatné

Aktuálně

Licenci RANIT si zakoupila společnost SOFTEC, spol. s r.o
více

Aktualizace oblasti Kybernetická bezpečnost
více

Ministerstvo životního prostředí rozšířilo používání RANIT
více

Kybernetická bezpečnost – verze 5.5
více

RANIT pro Ministerstvo životního prostředí
více

RANIT pro partnery
více

Oborový RANIT
více

Archív aktualit

 

RANIT je softwarový nástroj, vytvořený pro podporu procesů řízení a analýzy rizik v jednotlivých oblastech jejich posuzování. Slouží pro ukládání a vyhodnocování údajů získaných v průběhu řízených pohovorů.

RANIT implementuje stejnojmennou metodiku RANIT, která splňuje normativní požadavky z obecně přijímaných ČSN ISO standardů v daných oblastech.

RANIT umožňuje spravovat data pro větší množství projektů řízení rizik a jejich časových snímků. Pro každý projekt lze samostatně zvolit sadu číselníků. Analýza rizik může být prováděna s použitím všech parametrů nebo ve zjednodušené formě.

V současné době obsahuje nástroj funkcionalitu pro provádění Risk Managementu v následujících oblastech:

  • informační bezpečnost dle ČSN ISO IEC/27005 a ČSN ISO IEC/27001,
  • kybernetická bezpečnost dle zákona č. 181/2014 Sb., vyhlášky č. 82/2018 Sb.
  • finanční rizika ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů,
  • řízení vztahu k životnímu prostředí založeném na metodice, která je univerzálně použitelná pro organizace zainteresované do EMS v souvislosti s principy dle ČSN EN ISO 14001,
  • krizové řízení dle zákona č. 240/2000 Sb. (zákon o krizovém řízení),
  • bezpečnost a ochran a zdraví při práci dle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a ČSN OHSAS 18001/2008 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
  • požární ochrana dle zákona č. 133/1986 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.