VIAVIS střežíme podtatné

Ministerstvo životního prostředí rozšířilo používání RANIT

MŽP rozšířilo oblasti RANIT a k řízení informační bezpečnosti přidružilo i nástroje z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Nově má k dispozici i oblast kybernetické bezpečnosti a krizového řízení.