VIAVIS střežíme podtatné

RANIT+

V rámci akce RANIT+ nabízíme při zakoupení nástroje RANIT v hodnotě 40.000 Kč (bez DPH) externí penetrační test ZDARMA*).

Získejte efektivní nástroj pro práci s riziky a zároveň přehled o tom, zda jsou vaše systémy zranitelné z veřejné sítě.

Cena odpovídá zakoupení RANIT pro oblast informačních rizik na 2 roky nebo dvou vybraných oblastí posuzování rizik na období 1 roku.

*) Externí penetrační test úrovně znalého útočníka s malým úsilím. Pokud najdeme chyby, či bezpečnostní díry ve web serverech a komunikaci z/do internetu, budou varováním. S relativně malým úsilím vám totiž může znalý útočník způsobit nemalé potíže. Byl by to pro vás signál pro hlubší penetrační test a neodkladné řešení problematiky. Výstupem PT je stručná přehledná zpráva o průběhu PT a nálezu.