VIAVIS střežíme podtatné

Specifikace

Pro každý projekt analýzy rizik RANIT udržuje oddělené databáze:

 • procesů,
 • návazných částí systémů v hierarchické struktuře,
 • hrozeb,
 • úrovně hrozeb,
 • frekvence hrozeb,
 • dopady hrozeb,
 • úrovně zranitelnosti,
 • protiopatření,
 • účinnosti protiopatření,
 • vlastníků procesů/částí systému.

Vyhodnocení

 • Kdykoliv v průběhu vkládání dat lze zobrazovat výsledky v přehledu, kde jsou stanoveny hodnoty míry rizika s barevným odlišením.

Viz. obr.

Exporty

 • Export dat ve formátu CSV pro přenos do jiných aplikací za účelem dalšího zpracování.
 • Vytvoření RTF dokumentu.

Přístupová práva

 • Správa uživatelských účtů.
 • Řízení úrovně přístupu k datům.

Lokalizace a jazyk

 • RANIT je multijazykový.
 • K dispozici je česká a anglická jazyková verze, další jazyky jsou v přípravě.
 • Na lokalizacích pracujeme.

Technologie

 • RANIT lze provozovat na operačních systémech, pro které je dostupné prostředí Java Runtime Environment (dále jen JRE) společnosti Sun Microsystems minimálně verze 1.6.0 (http://java.sun.com). Podporované systémy jsou systémy rodiny MS Windows, GNU/Linux, FreeBSD, MacOS X.
 • RANIT lze instalovat na lokální PC, do sítě LAN, podporuje práci v intranetu.
 • RANIT vyžaduje pro ověření licenčního klíče přístup k internetu.

Legislativa

RANIT implementuje stejnojmennou metodikou RANIT management rizik, vychází ze standardů a zákonů:

 • ČSN ISO/IEC TR 13335 – Informační technologie – Směrnice pro řízení bezpečnosti IT,
 • ČSN ISO/IEC 27001:2006 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky,
 • ČSN ISO/IEC 27005:2009 – Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti informací,
 • ČSN EN ISO 14001,
 • ČSN OHSAS 18001/2008,
 • zák. č. 101/2000 Sb.,
 • zák. č. 320/2001 Sb.,
 • zák. č. 240/2000 Sb.,
 • zák. č. 262/2006 Sb.,
 • zák. č. 133/1986 Sb.,
 • zák. č. 365/2000 Sb.