VIAVIS střežíme podtatné

Výhody RANIT

RANIT poskytuje:

 • přehledné zpracování analýzy rizik (klasifikace a ohodnocení aktiv, stanovení hrozeb, míry rizika a návrhu opatření),
 • úsporu času odpovědných zaměstnanců (managamentu, krizového manažera, auditora, manažera jakosti, IT pracovníků atd.),
 • průběžné generování zpráv pro management s TOP riziky
 • všestranné použití – databáze oblastí řízení rizik (modulárně) – jednotné prostředí (informační rizika, krizové řízení, BOZP, požární ochrana, EMS, finanční kontrola atd.),
 • jednoduchost ovládání a zaškolení, aktuální analýza rizik „po ruce“, počet uživatelů není omezený,
 • doložení plnění legislativy ČR, např. rizika dle $13 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě atd.,
 • RANIT read-only – data jsou stále k dispozici i při nezaplacení ročního poplatku v dalším období

Produktový list

RANIT umožňuje:

 • přehledně popsat systém, který je podkladem pro analýzu rizik (až tři úrovně),
 • zpracovat přehlednou analýzu rizik pro velký počet jednotek v popsaném systému,
 • efektivně provádět analýzu rizik pro systémy s decentralizovanou správou,
 • popsat a průběžně udržovat vazby mezi jednotlivými částmi systému,
 • stanovit hodnotu částí systému relativně nebo finančním vyjádřením,
 • opakovatelnost analýzy rizik – časové snímky,
 • součástí je nástroj pro provedení analýzy dopadů hrozeb (BIA),
 • modeluje řízení rizik – hodnocení účinnosti protiopatření, návrhy protiopatření,
 • podporuje zavedení systémového a systematického přístupu k hodnocení řízení v dané oblasti,
 • obsahuje předpřipravené katalogy zahrnující číselníky hrozeb a protiopatření,
 • implementuje management rizik metodikou RANIT, která vychází z obecně přijímaných ČSN ISO standardů,
 • tabulky hrozeb a protiopatření obsahují kompletní provázané katalogy, až 400 položek vycházejících ze standardů,
 • RANIT podporuje provoz v prostředí MS Windows, MAC, Linux, jak v režimu klient server, tak lokální instance.